Om du vanligtvis kanner saken da narvarand kanslan itu foralskelse

“Jag ar gift sam inneha varit det ino flertal ar, alskar min hane villi alla metod, vi inneha en valdigt finfin aktenskap som jag mar enastaende ino. skada jag age en bekymmer saso mi icke kanner till hur mig amna hantera. Sjalv blir grymt latt in love ino mannisko, det kan existera omkring vilken kar sasom helst sjalv moter. Alltsa en jag moter inom matbutiken sam far ogonkontakt tillsamman, eller nagon gemytlig arbetskollega. Detta gor mig mesig darfor att kolla mig till somlig typer av jobb. Grima utop ar att bliv lastbilsforar, men det bromsar mej alldenstund mi ar forskrackt darfor att intrada inom e mansdominerande jobb, dar mig skulle kunna bli betuttad i vem sasom helst. Det paverkar ja gallande sa satt att sjalv tanker gallande personen mirakel ett eller tva dagar, vilket ar enormt anstrangande for undertecknad. Varfor blir jag odla paverkad? Baksida av underben skall jag producera?! Vill icke ha det odl har.”

N skriver att ni befinner sig aktenskapsbunde tillsamman nagon man som n alskar sam har det finfin tillsamman kungen samtlig satt, att n trivs i ditt aktenskap och mar bra inom det. Va fager att hora!

Nar det utspelar ifall foralskelse alternativt lusta befinner si det nagot sasom kan uppkomma hastigt, stav vissa oftare annu andra. Det handlar saval forsavitt hormoner saso ifall var karaktar samt berattelse. Nago speciell blick kan donera en jak, saso kan producera oss tillag glada och pirriga i kroppen. Det erhalla fort men kan likas placera sig snabbt, enar det tar mycket energi forut kroppen att besta betuttad.

Acceptera och begagna kanslan

odl ansat trana att tillata kanslan istallet darfor at slass emot saken da. Visa kanslan vara darborta och se om n kan tillata den att gro, utan att live handling kungen saken dar. Pa sa insiktsfull kan saken da bliva mindre hotfull – kanslan itu foralskelse behover icke mana de at att bega nagot du inte vill, daremot kan n begagna kanslan mot andra aktiviteter saso inspiration alternativt som nagon sporre, om den ger dig handlingskraft.

Ehur foralskelse idelige sker ino mote med en annan perso odla befinner si det i oss sjalva som vi upplever kanslan samt pa grund av kan vi aven fanga med oss saken dar sam handla vad vi vill tillsamman saken da, oberoende bruten saken dar andra personen. Fundera kungen hur sa saso skanker de nagot bade pa foto samt resli sikt nar det utspela forsavit ditt eget handland. Om n skulle handling villi kanslan, vad skulle da handa gallande fotografi sikt samt pa lang sikt?

Kan n valkomna kanslan samt ty knysta ”goddag foralskelse, de kanner mi ater. Sjalv vet att ni kommer och promenerar och for tillfallet kommer mi ej att ingripa kungen de utan handla nagot ovrig istallet”.

N kan likas test att ersatta ordet foralskelse mo gladje eller inspiration. Att uppleva sig uppspelt alternativt inspirerad antagligen skanker dig bonus handlingskraft att producera andra grejer saso du vill alternativt age som destinationsort. Nog kan n hantera kanslan mot att finnas kreativ, praktisera eller futtig ett konversera saso n skjutit opp.

Vad behover du darfor at beror de sedd?

Betanka likas villi hurda ditt relationsmonster ser ut runtom foralskelse. Finns det nagot saso upprepar sig nar det innefatta vilka personer n blir betuttad i? befinner si det ett sake art utav mannisko tillsammans visst uppforande eller karaktar? Paminner dom forsavitt en inom din relationshistoria, stam, foraldrar alternativ forra partner?

Alltemellanat kan det ske att vi ick fatt nog med observans som kidsen eller att vi faktiskt icke kanner oss sedda inom vart leverne alternativ ino relationen vi befinner oss inom. forfragan dig sjalv ”Hur far detta jag att uppleva mig” samt “Vad varje det den andra personen gjorde eller sa, sasom gjorde att mi armeniska kvinnor som vill gifta sig kande undertecknad sedd alternativt bekraftad”? Kan n ge det ha mer mo dig solo alternativ uppmarksamma din partner villi att det ar nagot ni onskar fran honom? Undersoka din radande samband. Underben befinner si det saso ar duktig med ni samband, gallande vilket taktik funkar ni enastaende ihop? Ar det nagot ni saknar sasom skulle gora saken dar an forbattrin?

Du bestammer hurdan ni agerar

Du skriver att du drommer ifall att utbilda dej mot lastbilsforar, skad du befinner sig forskrackt att ni skal bli betuttad i kollegor samt att det skall sta ino vagen stav din utop. Antrada tillsamman att undra dej hur sa saso lockar tillsamman att arbeta som lastbilschauffor, undersoka hursa ni vill jobba med det samt gallande vilket taktik ni skulle veta bidra inom saken da branschen. Nar n vet hursa du vill det sam kungen vilket satt det inspirerar de sa har n nago mer saker faste att sta villig i ditt faststallande, om utmaningar kommer villi vagen.

Foralskelse kan vi ick styra tillsammans var vilja skada daremot kan vi ordna vart upptradande, vad vi gor itu kanslan, hurda sam forsavit vi agerar pa den. Dom ej dig jag darfor at ni kan fa ”foralskelse-kanslor”. Kontemplera istallet villig hur ditt ”basta jag” alternativt ”framtida jag” skulle agera. Vi det kan n spela utifran skotsel forsavitt dej sjalv samt dina avsikt sa att foralskelse inte star i vagen for att na dina mal.